September 17, 2022

Day

Admission open for BBS 1st Year 2079/080 कक्षा 12 को वार्षिक परीक्षामा समुत्तीर्ण हुन सफल सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुमा हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै यस Triveni International College (TIC) पोखरा-27, तालचोकमा BBS 1st year मा भर्ना खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।।। “The best destination for management education.”    
Read More